Comandă ONLINE!

Termeni și Condiții

Acceptare

Accesul şi utilizarea acestui site sunt reglementate de următorii termeni şi condiţii, precum şi de legislaţia în vigoare. Prin accesarea acestui site şi navigarea prin el acceptaţi, fără niciun fel de limitări, termenii şi condiţiile şi luaţi la cunoştinţă că oricare alte aranjamente privind utilizarea acestui site încheiate între dumneavoastră şi kingpizza.ro devin caduce şi nu produc niciun fel de efecte juridice.

Utilizarea informaţiilor

Puteţi naviga în voie prin site, însă puteţi să accesaţi, să descărcaţi sau să utilizaţi informaţii de pe acest site, incluzând texte, imagini, materiale audio şi video („Informaţiile”) doar pentru uz personal non-comercial. Nu aveţi voie să distribuiţi, să modificaţi, să transmiteţi, să reutilizaţi, să postaţi din nou sau să folosiţi Informaţiile în scopuri comerciale, fără permisiunea scrisă din partea kingpizza.ro. Trebuie să reţineţi şi să reproduceţi fiecare notă de copyright sau altă informaţie legată de dreptul de proprietate în orice fel de Informaţii pe care le descărcaţi. Trebuie să presupuneţi că tot ce vedeţi sau citiţi pe acest site este supus dreptului de proprietate intelectuală, în afara cazului să se stipulează altceva, şi nu poate fi utilizat în afara condiţiilor impuse de acest cadru de termeni şi condiţii sau în textul de pe site fără permisiunea scrisă din partea kingpizza.ro. În afara cazului că se îngăduie altceva în acest paragraf, kingpizza.ro nici nu garantează şi nici nu susţine că utilizarea de către dumneavoastră a materialelor afişate pe site nu va încălca drepturile unor terţe părţi nedeţinute de sau afiliate cu kingpizza.ro. Cu excepţia autorizărilor limitate de mai jos, nu vă sunt acordate sau conferite niciun fel de licenţe sau drepturi legate de Informaţii, niciun fel de drepturi de proprietate kingpizza.ro sau ale vreunei terţe părţi.

Mărci comerciale/drepturi proprietare

Toate numele de produse care apar pe acest site, indiferent că sunt tipărite cu litere mari, italice sau cu simbol de marcă comercială reprezintă mărci comerciale ale kingpizza.ro. Este posibil ca acest site să conţină sau să facă referire la patente, informaţii proprietare, tehnologii, produse, procese sau alte drepturi proprietare ale kingpizza.ro sau/şi ale altor terţe părţi. Dumneavoastră nu vă sunt acordate sau conferite niciun fel de licenţe sau drepturi legate de vreuna din aceste mărci comerciale, patente, secrete comerciale, tehnologii, produse, procese sau alte drepturi proprietare ale kingpizza.ro şi/sau altor părţi terţe.

Disclaimer legat de garanţii

kingpizza.ro depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că Informaţiile sunt corecte şi actualizate. Cu toate astea, Informaţiile pot conţine inadvertenţe sau erori tipografice. kingpizza.ro îşi rezervă dreptul de a efectua schimbări, corecturi şi/sau îmbunătăţiri Informaţiilor, precum şi produselor şi programelor descrise în cadrul acestor Informaţii, în orice moment şi fără preaviz. kingpizza.ro nu garantează acurateţea niciunei componente a Informaţiilor. kingpizza.ro nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru niciun fel de erori sau omisiuni din cadrul conţinutului site-ului. TOATE INFORMAŢIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. kingpizza.ro NU OFERĂ GARANŢII LEGATE DE COMPLETITUDINEA SAU ACURATEŢEA INFORMAŢIILOR DE PE SITE SAU DE POSIBILELE UTILIZĂRI ALE ACESTORA. PE CALE DE CONSECINŢĂ, INFORMAŢIILE TREBUIE ATENT EVALUATE DE CĂTRE VIZITATORII SITE-ULUI. NICI kingpizza.ro, NICI VREO ALTĂ FIRMĂ MEMBRĂ kingpizza.ro ŞI NICI ALTĂ TERŢĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA ACESTUI SITE NU POT FI FĂCUTE RESPONSABILE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNĂ DIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, REZULTANTĂ, INDIRECTĂ SAU PUNITIVĂ NĂSCUTĂ DIN ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA ACEST SITE, SAU DIN VREO EROARE SAU OMISIUNE DIN CADRUL CONŢINUTULUI ACESTUI SITE. Unele jurisdicţii nu permit excluderea garanţiilor implicite, aşa că excluderile de mai sus ar putea să nu se aplice în cazul dumneavoastră. kingpizza.ro nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate şi nu va fi învinovăţită sub nicio formă pentru niciun fel de daune sau viruşi care ar putea infecta computerul dumneavoastră sau alte produse şi bunuri folosite la accesarea sau utilizarea Informaţiilor. kingpizza.ro îşi rezervă dreptul de a întrerupe funcţionarea acestui site în orice moment, fără preaviz şi fără a suporta vreo consecinţă.

Informaţii pe care dumneavoastră ni le furnizaţi

Cu excepţia informaţiilor acoperite de Politica noastră de Confidenţialitate, orice fel de comunicare sau material pe care îl transmiteţi către site prin mesagerie electronică sau alte mijloace, incluzând date, întrebări, comentarii, sugestii sau chestiuni asemănătoare, vor fi tratate ca neconfidenţiale şi non-proprietare. Orice veţi transmite sau posta devine proprietatea kingpizza.ro sau a afiliaţilor şi poate fi folosit pentru orice scop, incluzând, dar fără a se limita la, reproducerea, diseminarea, publicarea, transmisia şi postarea. Mai mult, kingpizza.ro are libertatea de a folosi, fără a acorda compensaţii, orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în cadrul oricărei comunicări pe care o transmiteţi site-ului în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la, dezvoltarea, producerea şi vânzarea pe piaţă a produselor care folosesc astfel de informaţii primite.

Produse distribuite global

Acest site poate conţine informaţii despre produse şi servicii distribuite la scară globală, nefiind toate disponibile în fiecare locaţie. O referire la un produs sau un serviciu de pe acest site nu implică automat faptul că acel produs sau serviciu este sau va fi disponibil în locaţia în care vă aflaţi. Produsele la care se face referire în acest site pot fi supuse unor cerinţe diferite de reglementare, depinzând de ţara de utilizare. În consecinţă, este posibil ca vizitatorii site-ului să fie notificaţi că anumite secţiuni ale acestui site sunt destinate doar anumitor tipuri de utilizatori experţi sau doar anumitor audienţe din anumite ţări. Nu ar trebui să vă întocmiţi niciun fel de plan bazându-vă pe acest site ca formă de promovare sau publicitate pentru vreun produs sau pentru utilizarea unui produs care nu este autorizat de legile şi reglementările din ţara dumneavoastră de reşedinţă.

Legături la acest site

kingpizza.ro nu a revizuit niciunul din site-urile web ale părţilor terţe care conţin legături la acest site şi nu este responsabilă pentru conţinutul niciuneia din aceste pagini dinafara site-ului sau al oricăror site-uri legate de acest site. Dacă doriţi să realizaţi o legătură a site-ului dumneavoastră cu acest site, vă puteţi conecta doar la home page. Nu vă puteţi lega la niciuna din paginile din interiorul acestui site fără consimţământul scris prealabil din partea kingpizza.ro. În mod similar, citarea sau folosirea uneia sau mai multor porţiuni ale acestui site în site-urile terţelor părţi fără consimţământul scris sunt interzise.

Legături la alte site-uri

În interesul său pentru comoditatea vizitatorilor acestui site, este posibilă furnizarea de legături către site-uri ale terţelor părţi. Ne vom strădui să vă informăm, la părăsirea acestui site, că termenii de folosire şi confidenţialitate ale site-urilor terţelor părţi pot fi diferite. În orice caz, kingpizza.ro nu va accepta niciun fel de responsabilitate pentru legăturile de la noi la alţii, şi în particular nu va accepta niciun fel de responsabilitate pentru acurateţea sau legalitatea conţinutului extern. Nu acceptăm niciun fel de responsabilitate care derivă dintr-o încălcare sau omisiune a politicilor de confidenţialitate ale terţelor părţi.

Postări pe acest site

Deşi este posibil să monitorizeze sau să revizuiască ocazional discuţiile, convorbirile, postările, transmisiunile, tabelele de mesaje şi altele asemănătoare de pe site, kingpizza.ro nu are niciun fel de obligaţie să procedeze astfel şi nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate generată de conţinutul unor asemenea locaţii şi nici pentru vreo eroare, defăimare, insultă, omisiune, informaţie falsă, material promoţional, obscenitate, pornografie, profanitate, ameninţare, încălcare de confidenţialitate sau inadvertenţă existente în oricare din informaţiile apărute în astfel de locaţii pe site. Este interzis să postaţi sau să transmiteţi materiale ilegale, promoţionale, ameninţătoare, defăimătoare, obscene, scandaloase, instigatoare, pornografice sau profanatoare, sau orice alt fel de material care ar putea încuraja la comportamente care să poată fi considerate drept ofensatoare, generatoare de probleme civile sau care să încalce în vreun alt fel legea. kingpizza.ro va colabora în întregime cu orice autoritate a legii sau se va supune integral oricărui ordin judecătoresc prin care se va cere kingpizza.ro să dezvăluie identitatea oricui postează astfel de informaţii şi materiale.

Consecinţe

Dacă ne vom da seama că aţi încălcat oricare din termenii şi condiţiile conţinute în cadrul acestei Declaraţii de Legalitate, suntem îndrituiţi să trecem imediat la acţiuni de corectare a situaţiei, incluzând aici împiedicarea utilizatorului de a folosi serviciile furnizate de kingpizza.ro precum şi scoaterea oricărui tip de informaţie, date şi conţinut pus pe site de acest utilizator, în orice moment şi fără avertisment prealabil. Dacă am suferit daune în urma celor încălcate de dumneavoastră, este posibil să trecem, cu maximă discreţie, la recuperarea acestor daune de la dumneavoastră.

Revizuiri

kingpizza.ro poate să revizuiască oricând această listă de Termeni şi Condiţii prin actualizarea acestui mesaj. Astfel de revizuiri constituie obligaţii, aşa că este recomandat să vizitaţi periodic această pagină pentru a revedea lista curentă de Termeni şi Condiţii care trebuie respectată.

Prezentul document este valabil pentru o perioadă nedeterminată.

Actualizat la data de: 2023-06-26