Rendelj ONLINE!

Általános Szerződési Feltételek

Elfogadás

Az oldalhoz való hozzáférésre és annak használatára az alábbi feltételek és a vonatkozó jogszabályok az irányadók. Az oldal megnyitásával és böngészésével Ön korlátozás nélkül elfogadja ezeket a feltételeket, és tudomásul veszi, hogy a webhely használatára vonatkozóan Ön és a kingpizza.ro között létrejött bármely egyéb megállapodás érvénytelenné válik, és nincs jogi hatálya.

Az információ felhasználása

A Webhelyet tetszés szerint böngészheti, de hozzáférhet, letöltheti vagy felhasználhatja az ezen a Webhelyen található információkat, beleértve a szövegeket, képeket, hang- és videoanyagokat („Információ”), kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra. A kingpizza.ro írásos engedélye nélkül nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja, újra felhasználhatja, újraküldheti vagy felhasználhatja kereskedelmi célokra. Fel kell jegyeznie és reprodukálnia kell minden szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzést a letöltött információkban. Fel kell tételeznie, hogy minden, amit ezen az oldalon lát vagy olvas, szerzői jogvédelem alatt áll, kivéve, ha másként jelezzük, és a kingpizza.ro írásos engedélye nélkül nem használható fel, kivéve a jelen feltételekben vagy az oldalon található szövegben. Hacsak e bekezdés másként nem rendelkezik, királypizza. ro nem szavatolja és nem vállalja, hogy az oldalon megjelenített anyagok használata nem sérti a kingpizza.ro tulajdonában lévő vagy azzal kapcsolatban nem álló harmadik felek jogait. Az alábbi korlátozott felhatalmazások kivételével Ön nem kap vagy ruház fel semmilyen licencet vagy jogot az Információhoz, a kingpizza.ro webhelyen vagy bármely harmadik fél tulajdonjogához.

Védjegyek/tulajdonjogok

Az ezen az oldalon megjelenő összes terméknév, akár nagybetűkkel, akár dőlt betűkkel vagy védjegyszimbólummal ellátva, a kingpizza.ro védjegye. Ez az oldal a kingpizza.ro és/vagy más harmadik felek szabadalmait, védett információit, technológiáit, termékeit, folyamatait vagy egyéb tulajdonjogait tartalmazhatja, vagy hivatkozhat rájuk. Ön nem kap vagy ruház fel semmilyen licencet vagy jogot a kingpizza.ro és/vagy más harmadik felek ilyen védjegyeire, szabadalmaira, üzleti titkaira, technológiáira, termékeire, folyamataira vagy egyéb tulajdonjogaira vonatkozóan.

Garancia kizárása

A kingpizza.ro minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy az Információk pontosak és naprakészek legyenek. Az információ azonban tartalmazhat figyelmetlenségeket vagy tipográfiai hibákat. A kingpizza.ro fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa és/vagy javítsa az Információkat, valamint az abban leírt termékeket és programokat. A kingpizza.ro nem garantálja az Információk egyetlen részének pontosságát. A kingpizza.ro nem vállal felelősséget az oldal tartalmában előforduló hibákért vagy hiányosságokért. MINDEN INFORMÁCIÓ AZ „AHOGY VAN IS” VAN. A kingpizza.ro NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ OLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK TELJESSÉGÉÉRT VAGY PONTOSSÁGÁHOZ, VAGY AZOK LEHETSÉGES HASZNÁLATÁÉRT. EZEKÉN AZ INFORMÁCIÓKAT AZ OLDAL LÁTOGATÓJÁNAK ÓVATOSAN KELL ÉRTÉKELNI. SEM kingpizza.ro, SEM MÁS kingpizza TAG CÉG.Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások nem vonatkoznak Önre. A kingpizza.ro nem vállal felelősséget, és semmilyen módon nem vállal felelősséget az Ön számítógépes berendezésében vagy az Információ eléréséhez vagy felhasználásához használt egyéb termékekben vagy árukban bekövetkezett károkért vagy vírusokért. A kingpizza.ro fenntartja a jogot, hogy az oldal működését bármikor, előzetes értesítés és következmények nélkül megszüntesse. .

Az Ön által megadott információk

Az adatvédelmi szabályzatunk hatálya alá tartozó információk kivételével minden olyan kommunikációt vagy anyagot, amelyet Ön elektronikus levélben vagy más módon továbbít az oldalra, beleértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat vagy hasonlókat, nem bizalmas és nem védett adatként kezeljük. Bármi, amit továbbít vagy közzétesz, a kingpizza.ro vagy leányvállalatai tulajdonába kerül, és bármilyen célra felhasználható, beleértve, de nem kizárólagosan a sokszorosítást, terjesztést, közzétételt, továbbítást és közzétételt. Továbbá a kingpizza.ro szabadon, ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja az Ön által az oldalnak továbbított kommunikációban található ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólagosan a termékek fejlesztését, gyártását és marketingjét. ilyen információkat kapott.

Globálisan forgalmazott termékek

Ez a webhely információkat tartalmazhat olyan termékekről és szolgáltatásokról, amelyeket világszerte terjesztenek, és előfordulhat, hogy nem érhetők el minden helyen. Egy termékre vagy szolgáltatásra való hivatkozás ezen az oldalon nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás elérhető vagy elérhető lesz az Ön tartózkodási helyén. Az ezen az oldalon hivatkozott termékekre a felhasználás országától függően eltérő szabályozási követelmények vonatkozhatnak. Ennek eredményeként az oldal látogatói értesítést kaphatnak arról, hogy a webhely bizonyos részei csak bizonyos típusú szakértő felhasználóknak, vagy bizonyos országokban csak bizonyos közönségnek szólnak. Nem szabad terveznie, hogy erre az oldalra támaszkodjon olyan termékek promóciója vagy reklámozásaként, illetve olyan termékek használatára, amelyeket a lakóhelye szerinti ország törvényei és szabályozásai nem engedélyeznek.

Linkek erre az oldalra

A kingpizza.co.uk nem vizsgálta át az erre a webhelyre hivatkozott harmadik felek webhelyeit, és nem vállal felelősséget az ilyen webhelyen kívüli oldalak vagy az erre a webhelyre hivatkozott webhelyek tartalmáért. Ha webhelyét ehhez az oldalhoz szeretné kapcsolni, csak a kezdőlapra hivatkozhat. A kingpizza.co.uk előzetes írásos beleegyezése nélkül nem hivatkozhat egyetlen oldalra sem ezen az oldalon. Hasonlóképpen tilos a webhely egy vagy több részének idézése vagy felhasználása harmadik felek webhelyein írásbeli hozzájárulás nélkül.

Más oldalakra mutató hivatkozások

Az oldal látogatóinak kényelme érdekében harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások is megjelenhetnek. Igyekszünk tájékoztatni Önt, amikor elhagyja ezt az oldalt, hogy a harmadik felek webhelyeinek használati feltételei és adatvédelmi feltételei eltérhetnek. A kingpizza.co.uk semmilyen esetben sem vállal felelősséget a tőlünk másokra mutató linkekért, és különösen nem vállal felelősséget a külső tartalom pontosságáért vagy jogszerűségéért. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a harmadik fél adatvédelmi szabályzatának megsértéséből vagy elmulasztásából eredően.

Hozzászólások ezen az oldalon

Míg alkalmanként lehetőség van beszélgetések, chatek, posztok, közvetítések, üzenőfalak és hasonlók figyelésére vagy áttekintésére az oldalon, addig a kingpizza. A ro nem köteles erre, és nem vállal semmilyen felelősséget vagy felelősséget az ilyen helyek tartalmából, vagy bármilyen tévedésért, rágalmazásért, rágalmazásért, rágalmazásért, mulasztásért, hamis információkért, promóciós anyagokért, obszcenitásért, pornográfiáért, trágárságért, fenyegetésért. , a magánélet megsértése vagy az oldal ilyen helyein megjelenő információk véletlenszerűsége. Tilos bármilyen jogsértő, promóciós, fenyegető, rágalmazó, rágalmazó, obszcén, botrányos, lázító, pornográf vagy profán anyagot közzétenni vagy továbbítani, vagy bármilyen más olyan anyagot, amely sértőnek, polgári életet megzavarónak vagy más módon sértő magatartásra ösztönözhet. bármilyen törvényt. királypizza.

Következmények

Ha tudomásunkra jut, hogy Ön megsértette a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételek bármelyikét, jogosultak vagyunk azonnali korrekciós lépéseket tenni, beleértve a kingpizza.ro szolgáltatásainak használatának megakadályozását, valamint az elhelyezett információk, adatok és tartalom eltávolítását. az oldalon bármikor, előzetes értesítés nélkül. Ha az Ön jogsértése miatt kárt szenvedtünk, saját belátásunk szerint folytathatjuk az ilyen károk behajtását Öntől.

Revíziók

A kingpizza.ro a jelen bejegyzés frissítésével bármikor felülvizsgálhatja ezeket a feltételeket. Az ilyen módosítások kötelező erejűek, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt, és tekintse át az Ön számára kötelező feltételek aktuális listáját.

Ez a dokumentum határozatlan ideig érvényes.

Frissítve: 2023-06-26